Yasadışı Oyunlarla Mücadele

4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca, İdaremizce kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı tespit edilen internet siteleri, bunlara internet erişimin engellenmesi amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilmektedir.

Uygulama;

-  İdaremizce tespit edilen sitelerin yurtiçi veya yurtdışı kaynaklı olup olmadığının belirlenmesi,

-  Yurtdışı kaynaklı olan internet sitelerinin online olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna iletilmesi,

-  Yurtiçi kaynaklı olan internet sitelerinin ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlandığına ilişkin yeterli şüphe oluştuğunun tespit edilmesine müteakip erişimlerinin engellenmesi amacıyla yine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilmesi esasları çerçevesinde etkin bir şekilde yürütülmekte olup, İdaremizce yasadışı oyun oynattığı tespit edilen binlerce internet sitesine erişim Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından engellenmiştir.