Çekiliş İzinleri

KARŞILIĞI NAKİT OLMAYAN PİYANGOLAR VE ÇEKİLİŞLER

Piyango ve çekiliş tertip edilebilmesi için; 15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4971 sayılı Kanunun 20'nci maddesi ile değiştirilen "320 sayılı Kanun Hükmünde Kararname"nin 41'inci maddesi ve bu maddeye istinaden çıkartılarak 04.10.2006 tarih ve 26309 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik" maddeleri gereği Milli Piyango İdaresinden izin alınması zorunludur.

İzin verilebilmesi için gerekli bilgi ve belgelere ilişkin dökümanlar,

Karşılığı Nakit Olmayan Piyango ve Çekiliş İzinleri