Arabuluculuk Komisyonu

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin ‘İdarenin temsili' başlıklı 18 inci maddesinin  ikinci  fıkrası  gereğince,  arabulucular  tarafından  İdaremize  yapılacak  arabuluculuk davetlerinde esas alınacak iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Adres:Ziyabey Caddesi 1400. Sokak No:1 Balgat-Çankaya/ANKARA

Kayıtlı Elektronik Posta Adresi:millipiyango@hs01.kep.tr

Telefon Numarası:0 (312) 284 12 39